Wybierz pozycję z menu
Bezpieczna Gastronomia
Wsparcie Twojego biznesu - narzędzia
Kancelaria MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci
logo merski

Kancelaria MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci jest kancelarią z ponad 20 letnim doświadczeniem, cenioną za kompleksowe podejście do problemów. Oprócz ich rozwiązywania, kreujemy i proponujemy standardy, które zapobiegną kłopotom w przyszłości. Tworzymy skuteczną politykę prawną organizacji, która pozwoli nie tylko uniknąć potencjalnych konfliktów i sporów prawnych, ale także będzie elementem zapobiegania niepożądanym zdarzeniom oraz konsekwencjom zmiany w sytuacji rynkowej. Proponujemy i wdrażamy nowe standardy. Stale monitorujemy ich zgodność z prawem i realiami biznesu Klienta.

Nasze wiodące specjalizacje to:

  • ✓ prawo pracy
  • ✓ prawo bankowe
  • ✓ prawo cywilne i gospodarcze
  • ✓ prawo ubezpieczeń społecznych
  • ✓ ochrona danych osobowych
  • ✓ prawo handlowe

Działamy na terytorium całej Polski. Ponadto, współpracujemy z kancelariami w innych krajach europejskich oraz w USA.

Jesteśmy tak skuteczni i profesjonalni, jak skuteczny i profesjonalny jest każdy z nas. Jednak zdajemy sobie sprawę, że bywamy hermetyczni, mówiąc w obcym polskim języku. Dlatego staramy się dobierać ludzi otwartych na życie, praktycznych i kreatywnych.

Nowe obostrzenia w gastronomii
Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
Antykryzysowa Tarcza Branżowa
Zmiany istotne z punktu widzenia zarządzania personelem
Zmiany istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej
Rozwiązania podatkowe

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej i nie powinny być traktowane jako wiążące. Makro Cash and Carry Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się do przedstawionej informacji i zaleca skorzystanie z usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej w powyższym zakresie (np. adwokatów, radców prawnych czy doradców podatkowych).

Regulacje prawne dotyczące przedsiębiorców, w tym funkcjonowania branży gastronomicznej zmieniają się dynamicznie. Publikowane w różnych źródłach, nie zawsze łatwe do zinterpretowania. Jak nie zgubić się w tym gąszczu informacji?

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne regulacje prawne w ramach obowiązującej Tarczy Antykryzysowej, która ma na celu wesprzeć prowadzone przez Was biznesy. Bądźcie na bieżąco!