Wybierz pozycję z menu
Bezpieczna Gastronomia
Wsparcie Twojego biznesu - narzędzia

Regularnie będziemy publikować tu konkretne wskazówki jak i niezbędne i aktualne informacje dot. wymogów higienicznych, dbałości o zdrowie klientów i pracowników czy funkcjonowania Waszych biznesów w zmienionych warunkach rynkowych.

Image restart
Nowy materiał
#restartgastro
Bezpieczna Gastronomia
Nowy materiał
narzędzia online
Wsparcie Twojego biznesu
Nowy materiał
Pokaż się na naszej mapie
Nowy materiał
Porady Ekspertów
Nowy materiał
tarcza antykryzysowa
Regulacje prawne
Nowy materiał
Inspiracje kulinarne
Nowy materiał
Manifestgastro

Nie ma innej branży w której gromadzenie się i bycie razem byłoby tak ważne, jak w branży gastronomicznej.

To m. in. na placówkach gastronomicznych spoczywa szczególna odpowiedzialność za wdrażanie nowych standardów i środków bezpieczeństwa, które w długim okresie zmniejszają ryzyko infekcji.

Bądźcie na bieżąco!