Jakie wymagania wziąć pod uwagę, aby na nowo funkcjonować i przyjmować gości w lokalu? Czy zastanawiałeś się jak zapewnić bezpieczne serwowanie dań, komfort gości i właściwe warunki pracy dla pracowników?

Poniżej publikujemy specjalnie przygotowane checklisty, dzięki którym w prosty sposób możesz sprawdzić przygotowanie najważniejszych obszarów w Twojej restauracji.

Przygotowaliśmy także materiały w formie plakatów, które możesz wykorzystać jako materiały szkoleniowe dla pracowników. Format pliku pozwala na wydruk, dzięki czemu możesz w prosty sposób udostępnić je pracownikom lub wywiesić w widocznym miejscu.

Zapoznaj się z wytycznymi

Funkcjonowanie gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Przygotowane przez: Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny

www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

Zapewnij osobom zatrudnionym rękawiczki bądź płyny do dezynfekcji rąk.

Udostępnij dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze wejścia do sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet. W toaletach suszarki elektryczne zastąp papierowymi ręcznikami.

Zapewnij odpowiednie odległości między klientami - w razie potrzeby wyłącz część stolików z użytkowania. Wyznacz na podłodze strefy zapewniające zachowanie odległości. Uwaga: Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym lub przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.

Pamiętaj, noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

Informuj klienta o obowiązujących zasadach. Umieść informację o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do lokalu – 1 osoba/ 4m2.

Dezynfekuj stoliki i powierzchnie wspólne po każdym kliencie. Czyste stoliki oznacz informacją „zdezynfekowano”

Zwróć szczególną uwagę na restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny przez wszystkich pracowników.

Zrezygnuj z dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) i wydawaj je bezpośrednio do zamówienia przez obsługę. Wyłącz z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u klienta (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), nie powinien zostać wpuszczony na teren lokalu. Poinstruuj klienta o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego lub kontakt z numerami 999 albo 112.