Regulacje prawne dotyczące przedsiębiorców, w tym funkcjonowania branży gastronomicznej zmieniają się dynamicznie. Publikowane w różnych źródłach, nie zawsze łatwe do zinterpretowania.

Jak nie zgubić się w tym gąszczu informacji?

Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne regulacje prawne w ramach obowiązującej Tarczy Antykryzysowej, która wesprzeć prowadzone przez Was biznesy.
Bądźcie na bieżąco!

(aktualne na dzień 25.05.2020)

opracowane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie specustawy o COVID

WSPARCIE ZUS
Zmiany istotne z punktu widzenia zarządzania personelem
Zmiany istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej
Rozwiązania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw niedopuszczalne w zbiegu z innymi świadczeniami na rzecz ochrony miejsc pracy
Rozwiązania podatkowe

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej i nie powinny być traktowane jako wiążące. Makro Cash and Carry Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się do przedstawionej informacji i zaleca skorzystanie z usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej w powyższym zakresie (np. adwokatów, radców prawnych czy doradców podatkowych).